You are here

Aktualności

  • W dniu 27 maja Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka przekazała Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie sprzęt o wartości 74487 zł w ramach projektu „Nowe technologie w szkolnej edukacji”. Projekt ten służy propagowaniu współczesnej formy edukacji wspartej nowymi technologiami. Multimedialne tablice interaktywne i laptopy, niezbędne do pracy na tablicach oraz tablety to narzędzia wspierające nowoczesne podejście do edukacji, umożliwiające dostęp do multimedialnych materiałów edukacyjnych i rozwijania metod nauczania. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy pedagogom i uczniom narzędzia, które będą wspierać umiejętności, kreatywność i przyczynią się do rozwoju zainteresowań i pasji. Wykorzystanie tabletów w edukacji będzie promowało także dbałoś...

  • W piątek 10 maja br. w teatrze Kolegium Zakonu Pijarów odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom IX Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego.
    Laureatów i finalistów wraz z rodzicami i nauczycielami a także grono pedagogiczne i uczniów Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów powitał o. Bogdan Dufaj – prezes Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza i dyrektor szkoły..
    Pani Renata Makawczyk, koordynatorka wydarzenia z ramienia szkoły, podsumowała tegoroczną edycję konkursu. W szkolnym etapie wzięło udział blisko 2 tys. uczestników z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 163 uczniów. Finał wyłonił 3 laureatów i 27 finalistów. Szczególne gratulacje o...

Pomogliśmy

Nikola lat 7
Kornelia lat 8
Gabrysia lat 11
Klaudia lat 8
Patryk lat 17
Mateusz lat 17
Julia lat 8
Michalina lat 4

Pages