You are here

Aktualności

  • 7 maja 2016 roku w warszawskim Forcie Augustówka przy ulicy Gwintowej odbył się Piknik Rycerski z okazji 1050 rocznicy  chrztu Polski. Z tej okazji w zielonym grodzie dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w warsztatach historycznych, poznać zwyczaje i życie w średniowieczu. W programie znalazło się wiele atrakcji. W prymitywnych warsztatach rzemieślniczych można było upiec podpłomyki, zabawić się w tkacza i garncarza, spróbować swych sił w wikliniarstwie lub wybić monetę, a własnoręcznie wykonane wyroby zabrać na pamiątkę do domu. Dużą atrakcją były pokazy pojedynków rycerskich, strzelanie z łuku i rzut bronią miotaną. Zabawy piknikowe urozmaicił pokaz i nauka tańca dawnego prowadzonego przez parę tancerzy - znawców tańców średniow...

  • Od sześciu lat  na początku maja Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka i Pijarskie Szkoły w Warszawie podsumowują doroczny konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. W tegorocznych zmaganiach  w finale 19 marca o tytuł laureata konkursu walczyło 225 uczniów. 7 maja 2016 roku znawców gramatyki polskiej mieli zaszczyt uhonorować nagrodami o. Bogdan Dufaj Prezes Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza, p. Anna Ozimek – wicedyrektor Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów, p. Anna Kołota – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów.  Nagrody odebrało ośmiu laureatów i trzydziestu jeden finalistów ze szkół podstawowych oraz jeden laureat i piętnastu finalistów z gimnazjów. Nagrody: tablety, czytniki e-booków i...

Przyjaciele Fundacji