You are here

Aktualności

  • 11 maja br. w siedzibie organizatorów – Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza i Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.
    Po powitaniu zgromadzonych gości przez prezesa fundacji o. Bogdana Dufaja, głos zabrała  pani Renata Makawczyk -koordynatorka konkursu. W tegorocznej edycji spośród 196 uczniów walcząych o laur zwycięstwa wyłoniono 5 laureatów i 20 finalistów w kategorii szkół podstawowych oraz 6 laureatów i 14 finalistów w kategorii gimnazjum. Organizatorzy przekazali szczególne gratulacje na ręce nauczycieli i uczniów szkół, które zdobyły kilka wyróżnień.
    Ko...

  • Spośród uczestników finału VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego komisja konkursowa wyłoniła laureatów i finalistów tegorocznej edycji konkursu. W kategorii szkoła podstawowa uczniowie mogli zdobyć 62 punkty za poprawne rozwiązanie całego testu. Uzyskanie co najmniej 50 punktów gwarantowało przyznanie uczestnikowi tytułu finalisty. Zdobywca co najmniej 56 punktów otrzymywał tytuł laureata. Wyłoniono 5 laureatów i 20 finalistów. Test wielokrotnego wyboru dla gimnazjalistów okazał się wyjątkowo trudny. Za poprawne rozwiązanie całego arkusza można było uzyskać 45 punktów. Regulamin przewiduje przyznanie tytułu laureata za zdobycie 41 punktów, zaś tytułu finalisty za uzyskanie 36 punktów. W świetle wyników...

Pomogliśmy

Nikola lat 7
Kornelia lat 8
Gabrysia lat 11
Klaudia lat 8
Patryk lat 17
Mateusz lat 17
Julia lat 8
Michalina lat 4

Pages