You are here

Aktualności

  • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka prowadzi zapisy na bezpłatne warsztaty "Świat robotów" dla dzieci i młodzieży w wieku 9 – 14 lat. „W świecie robotów” to cykl 12 spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat, które są połączeniem informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Podczas zajeć uczestnicy budują swoje własne roboty i uczą się je programować tak, aby wykonywały powierzone im misje. Praca w 2 - osobowych zespołach, z których każdy ma do dyspozycji komputer i zestaw klocków do budowy robota. Warsztaty będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 w soboty w dwóch grupach w godz. 9:00 -11:30 i 12:00- 14:30. Terminy zajęć: 27 X; 10 XI; 17 XI; 24 XI; 1 XII; 8 XII 2018 i 12 I;...

  • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka zaprasza młodzież klas VII i VIII do udziału w warsztatach „Od laika do fizyka”. Podczas 11 spotkań prowadzonych przez pracownika wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dla uczniów w formie pokazów i wspólnie wykonywanych eksperymentów. Warsztaty umożliwiają opanowanie w ciekawej formie wiedzy z zakresu fizyki wykraczającej poza program szkolny. Zajęcia będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3, w soboty o godz. 10:00. Terminy zajęć: 20 X; 10 XI; 17 XI; 24 XI; 1 XII; 15 XII i 5 I; 19 I; 16 II; 2 III; 16 III 2019.
    Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty e-mailem: fundacja@pijarzy.pl l...

Pomogliśmy

Nikola lat 7
Kornelia lat 8
Gabrysia lat 11
Klaudia lat 8
Patryk lat 17
Mateusz lat 17
Julia lat 8
Michalina lat 4

Pages