You are here

Aktualności

  • Już po raz drugi Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka organizuje warsztaty naukowe z fizyki. Podczas zajęć uczniowie mają szansę poznać zjawiska fizyczne przez pokazy i eksperymenty, które nie sa realizowane w programie szkolnym. Warsztaty z fizyki umożliwiają korzystanie z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, opanowanie dodatkowej wiedzy i praktyki wykraczającej poza program szkolny oraz zdobycie doświadczenia z zakresu ćwiczeń z dziedziny fizyki. Udział w ciekawych pokazach i eksperymentach, zwiększa szanse na lepsze zrozumienie nauk ścisłych.

  • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka wspiera dzieci i młodzież, ich rozwój i edukację, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców.
    Dzięki Państwa zaufaniu w 2013 roku udało nam się pozyskać 173 705,23 złotych. Zebrane środki przeznaczyliśmy na leczenie i rehabilitację, wsparcie szkół, świetlic środowiskowych oraz pomoc dzieciom w trudnej sytuacji losowej. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli w tym swój udział i zachęcamy aby i w tym roku przekazać 1% podatku na naszą Fundację.

    Twój 1% to niejeden uśmiech!

    Wystarczy, że w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2014, w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpiszesz nasz...

Przyjaciele Fundacji