You are here

Gala finałowa konkursu gramatycznego

11 maja br. w teatrze Szkół Pijarskich w Warszawie odbyła się gala, podczas której miało miejsce wręczenie nagród laureatom i finalistom dwóch konkursów – VII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego organizowanego przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka i Pijarskie Szkoły w Warszawie oraz Konkursu Literackiego o Nagrodę Giętkiego Pióra organizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada.

Zgromadzonych w teatrze gości przywitali gospodarze – o. Bogdan Dufaj i o. Tomasz Olczak.
W pierwszej części uroczystości organizatorzy wręczyli nagrody finalistom i laureatom konkursów oraz podziękowania ich opiekunom. Drugą część stanowiła premiera dramatu „Deszcz” autorstwa laureata Złotego Pióra – Wiktora Typy z Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie. Spektakl wyreżyserowany przez Grzegorza Jacha został zrealizowany w dwóch przestrzeniach: żywej, scenicznej i filmowej.  Na widowni zasiedli uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów i osoby nagrodzone w obu konkursach wraz z opiekunami. Gośćmi specjalnymi  byli p. Izabela Żukowska, p. Annę Janyska i p. Małgorzata Sobieszczańska (jury konkursu Giętkie Pióro), dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p. Maciej Cybulski oraz Prezes Stowarzyszenia Akademia Wilanowska p. Witold Płusa.