You are here

Warsztaty z fizyki

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka zaprasza młodzież klas VII i VIII do udziału w warsztatach „Od laika do fizyka”. Podczas 11 spotkań prowadzonych przez pracownika wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dla uczniów w formie pokazów i wspólnie wykonywanych eksperymentów. Warsztaty umożliwiają opanowanie w ciekawej formie wiedzy z zakresu fizyki wykraczającej poza program szkolny. Zajęcia będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3, w soboty o godz. 10:00. Terminy zajęć: 20 X; 10 XI; 17 XI; 24 XI; 1 XII; 15 XII i 5 I; 19 I; 16 II; 2 III; 16 III 2019.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty e-mailem: fundacja@pijarzy.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 651 03 98 (ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszenia). W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klasę i szkołę. Zapraszamy do udziału.

Projekt współfinansuje Urząd Miasta Warszawy