You are here

Konkurs Gramatyczny

Już po raz dwunasty Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wraz ze Szkołą Podstawową Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie organizuje Ogólnopolski Pijarski Konkursu Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego ipopularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. 
Gorąco zachęcamy uczniów i ich nauczycieli  do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje.