You are here

RYTM SERCA

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka wraz ze Stowarzyszeniem Parafiada i Szkołą Podstawową Zakonu Pijarów tworzy bezpieczną przestrzeń dla wszystkich uchodźców z Ukrainy, miejsce gdzie osoby wyrwane ze swoich środowisk i rodzin będą mogły wspólnie spędzić czas. Na cykliczne spotkania zapraszamy matki z dziećmi, osoby samotne i całe rodziny!
Zapewniamy poczęstunek i atrakcje dla dzieci i młodzieży, a starszym możliwość rozmowy z osobami w podobnej sytuacji.
Proponujemy adaptacyjne spotkania przy kawie 5 marca 2022r. w godz.10-15 przy ul Gościniec 1 (budynek szkoły)
PoznajMY się!