You are here

Wydarzenia

  • 11 maja br. w siedzibie organizatorów – Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza i Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Po...
  • Spośród uczestników finału VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego komisja konkursowa wyłoniła laureatów i finalistów tegorocznej edycji konkursu. W kategorii szkoła podstawowa uczniowie mogli zdobyć 62 punkty za poprawne rozwiązanie całego testu. Uzyskanie co...
  • 17 marca br. w siedzibie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego i Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego. Cele konkursu to m.in. rozpowszechnienie wiedzy na...
  • 2017 rok to 400-lecie powstania Zakonu Pijarów i 250 rocznica kanonizacji założyciela św. Józefa Kalasancjusza – patrona naszej fundacji. Z tej okazji Ojcowie Pijarzy, Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka, Stowarzyszenie "Parafiada", Pijarskie Szkoły w Warszawie i Pijarskie Przedszkole zorganizowały 9...
  • "Zostań przyjacielem Wisły”  to wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym związane z wiedzą o Wiśle, bezpieczeństwem nad wodą i na wodzie oraz proekologicznym zachowaniem i aktywnym spędzeniem czasu, które odbyło się 20 czerwca 2017 roku nad brzegiem Wisły w okolicach Mostu Siekierkowskiego...
  • 11 maja br. w teatrze Szkół Pijarskich w Warszawie odbyła się gala, podczas której miało miejsce wręczenie nagród laureatom i finalistom dwóch konkursów – VII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego organizowanego przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka i...
  • Komisja konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego wyłoniła laureatów i finalistów tegorocznej VII edycji konkursu. W kategorii szkoła podstawowa uczniowie mogli zdobyć 62 punkty za poprawne rozwiązanie całego testu. Uzyskanie co najmniej 50 punktów...
  • 18 marca br. odbył się finał Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego organizowanego już po raz siódmy przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza i Pijarskie Szkoły w Warszawie. W szkolnym etapie konkursu wzięło udział 1059...
  • Dzień 27 listopada  w Zakonie O. Pijarów przeżywany jest jako „Patrocinium”, czyli Dzień Opieki Naszego Ojca, św. Józefa Kalasancjusza, będacego także patronem naszej fundacji. Ta właśnie data została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską jako dzień rozpoczęcia i zakończenia Kalasantyńskiego Roku...
  • Już po raz siódmy Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wraz z Pijarskimi Szkołami w Warszawie zapraszają uczniów do udziału w Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.   Konkurs adresowany jest głównie do uczniów starszych klas szkoły...

Pages