You are here

Przekaż 1% podatku

Fundusze na prowadzenie działalności statutowej Fundacji pochodzą głównie z kampanii 1% podatku dochodowego, darowizn firm i osób prywatnych - dlatego zachęcamy do wsparcia naszej organizacji przekazując dla nas 1% ze swojego podatku - wystarczy wpisać nr KRS 0000120773.

Poniżej znajduje się link do wersji programu PIT 2018 dedykowanej naszej Fundacji, który można pobrać i zainstalować na komputerze lub wypełnić on-line

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000120773/?cel=

Wszystkie wpłaty 1% przekazane są na realizację zadań statutowych, ale można wskazać cel na jaki chcemy przekazać fundusze:
- budowę pijarskiej szkoły w Warszawie,
- edukację,
- świetlice środowiskowe prowadzone przez o. Pijarów,
- leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży,
- pomoc dla dzieci w trudnych warunkach losowych.

W przypadku wsparcia konkretnej świetlicy środowiskowej proszę wpisać miasto, a świetlic krakowskich nazwę świetlicy.