You are here

Kontakt

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa,
tel.fax 22 651 03 98
e-mail: fundacja@pijarzy.pl

KRS: 0000 120 773
NIP: 521-29-08-793
Regon: 011052391

Nr konta: 75 1240 5918 1111 0000 4906 9323

więcej

Contact