You are here

O fundacji

16 maja 1991roku z potrzeby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży dzięki ofiarności fundatorów  została ustanowiona Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza. Fundacja powstała, aby wesprzeć Zakon Pijarów w podejmowaniu różnych działań służących edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Szkoły pijarskie, działające od 1642 r. także w Polsce, na przestrzeni ponad 400 lat wychowały i przygotowały do życia wiele pokoleń szlachetnych i mądrych ludzi, dając nadzieję zwłaszcza dzieciom z rodzin ubogich i borykających się z różnego rodzaju trudnościami. Także dziś Zakon czyni to za pośrednictwem prowadzonych szkół, świetlic SOS dla dzieci zagrożonych środowiskowo oraz instytucji proedukacyjnych, do których należy nasza Fundacja.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną działalnością Fundacji, z sylwetką patrona – św. Józefa Kalasancjusza i do zaangażowania się w nasze działania!