You are here

Wesołych Świąt

    "Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość" - Jan Paweł II

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia, spokoju oraz świąt wypełnionych wiarą i nadzieją życzy Zarząd Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka.