You are here

Nowa Pijarska Szkoła w Warszawie

Szkoły pijarskie mają wielowiekową tradycję, ich źródła sięgają XVII wieku, kiedy to przybywający z Moraw zakonnicy rozpoczęli działalność oświatową. Pierwszą ich inicjatywą było otwarcie elementarnej szkoły, w której kształcono umiejętności czytania i pisania, liczenia oraz nauczano katechizmu i służby do mszy. Najwspanialszym owocem zaangażowania pijarów w edukację, swoistą wizytówką ich starań było Collegium Nobilium - dzieło Stanisława Konarskiego zapoczątkowane w 1740 roku. Na wyjątkowość warszawskiej szkoły składał się jej dynamiczny rozwój i dobra opinia, jaką cieszyła się wśród zamożnej szlachty. O możliwość kształcenia w niej zabiegali mieszkańcy całej Rzeczypospolitej.

Dzisiejsza Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie istnieje od 25 lat. W 1993 roku naukę rozpoczęło 25 dzieci, obecnie szkoła liczy 450 uczniów, wraz z włączonym po reformie w 2017 roku  gimnazjum, które zostało utworzone w 2004 roku. Od lat dyrekcja boryka się z trudnymi warunkami lokalowymi. Chętnych na edukację u pijarów jest dużo więcej niż może pomieścić szkoła, której sale lekcyjne mieszczą się w przystosowanych pomieszczeniach kolegium oraz w kontenerach. Przez lata ojcowie pijarzy starali się o pozwolenie na budowę i… stało się! We wrześniu 2017r. ruszyła budowa nowej siedziby szkoły. Nowoczesny obiekt edukacyjno-sportowy będzie spełnieniem marzeń o nauce na najwyższym poziomie w dogodnych warunkach, ale jego realizacja jest dużym wyzwaniem, dlatego też Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka wspiera budowę Pijarskiej Szkoły w Warszawie.

Możesz pomóc w budowie Pijarskiej Szkoły przekazując darowiznę na konto fundacji:

02 1240 6292 1111 0010 6112 6243

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
z dopiskiem: darowizna na budowę szkoły

więcej informacji o budowie szkoły znajdziesz na www.nowaszkolawarszawa.pijarzy.pl